CARNETS

autoescolagirona

AM - Ciclomotor

Què podràs conduir?
Ciclomotors de 2 o 3 rodes la cilindrada de les quals no superi els 50 c. c. i quadricicles lleugers, la velocitat dels quals no sobrepassi els 45 Km/h.

Requisits:
Edat mínima 15 anys.

Exàmens:
Examen teòric tipus test i examen pràctic de maniobres en circuit tancat.

(Si fas la formació amb canvi de marxes automàtic, només podràs conduir vehicles amb canvi de marxes automàtic. Si fas la formació amb un vehicle amb canvi de marxes manual, podràs conduir tant vehicles amb canvi de marxes manual com automàtic.)

autoescolagirona

A1 - Motos fins a 125 cc.

Què podràs conduir?
Motocicletes amb una cilindrada màxima de 125 cm³, una potència màxima de 11 kw i una relació potencia/pes màxima de 0,1 kW/Kg i tricicles de motor que no excedeixin de 15Kw de potència màxima.

Requisits:
Edat mínima 16 anys.

Exàmens:
Examen teòric tipus test, examen pràctic de maniobres en circuit tancat i examen pràctic de circulació.

(Si fas la formació amb canvi de marxes automàtic, només podràs conduir vehicles amb canvi de marxes automàtic. Si fas la formació amb un vehicle amb canvi de marxes manual, podràs conduir tant vehicles amb canvi de marxes manual com automàtic.)

autoescolagirona

A2 - Motos 35 Kw

Què podràs conduir?
Motocicletes amb una potència màxima de 35Kw i una relació potència/pes màxima de 0,2 Kw/kg i no derivades d'un vehicle amb mes del doble de la seva potencia.
Ciclomotors de dues o tres rodes i quadricicles lleugers.

Requisits:
Edat mínima 18 anys.

Exàmens:
Examen teòric comú tipus test, examen pràctic de maniobres en circuit tancat i examen pràctic de circulació.

(Examen teòric comú: si tens el permís A1 o B. Examen teòric específic: si tens el permís A1. Examen pràctic de maniobres en circuit tancat: si tens el permís A1 amb 2 anys d’antiguitat.)

autoescolagirona

A - Motos

Què podràs conduir?
Motocicletes sense límit de potència ni cilindrada.

Requisits:
2 anys d’experiència del A2.

Exàmens:
Formació teòrica (3 hores de classe)
Formació pràctica (4 hores en circuit tancat + 2 hores de conducció i circulació)

autoescolagirona

B-Turisme i B-Automàtic

Què podràs conduir?
Automòbils amb una massa màxima autoritzada que no excedeixi de 3.500 Kg i el nombre dels seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de nou.

Requisits:
Permís per a majors de 18 anys.

Exàmens:
Examen teòric comú tipus test i examen pràctic de circulació.

(Si fas la formació amb canvi de marxes automàtic, només podràs conduir vehicles amb canvi de marxes automàtic. Si fas la formació amb un vehicle amb canvi de marxes manual, podràs conduir tant vehicles amb canvi de marxes manual com automàtic.)

autoescolagirona

B+E - Turisme-Remolc

Què podràs conduir?
Vehicles amb un remolc de més de 750 kg sense superar els 3.500kg i que el pes màxim del conjunt no superi els 7.000 kg

Requisits:
Permís per a majors de 18 anys.
Disposar del permís de classe B.

Exàmens:
Examen teòric específic tipus test, examen pràctic de maniobres en circuit tancat i examen pràctic de circulació.

autoescolagirona

B-96 - Turisme-Remolc

Què podràs conduir?
Vehicles amb un remolc de pes superior a 750 kg i que el conjunt no superi els 4.250 kg

Requisits:
Permís per a majors de 18 anys.
Disposar del permís de classe B.

Exàmens:
Examen teòric específic tipus test, examen pràctic de maniobres en circuit tancat i examen pràctic de circulació.

autoescolagirona

C1 - Camions fins a 7.500 Kg

Què podràs conduir?
Automòbils amb una massa màxima autoritzada que excedeixi de 3.500 quilograms i no sobrepassi els 7.500 quilograms, i amb un nombre de seients, inclòs el del conductor, que no excedeixi de 9.

Requisits:
Permís per a majors de 18 anys.

Exàmens:
Examen teòric específic, examen pràctic de maniobres en circuit tancat i examen pràctic de circulació.

autoescolagirona

C - Camions

Què podràs conduir?
Automòbils amb una massa màxima autoritzada superior a 3.500 quilograms i amb un nombre de seients, inclòs el del conductor, que no excedeixi de 9.

Requisits:
Permís per a majors de 21 anys.

Exàmens:
Examen teòric específic, examen pràctic de maniobres en circuit tancat i examen pràctic de circulació.

autoescolagirona

D - Autobús

Què podràs conduir?
Automòbils destinats al transport de persones, amb un nombre de seients, inclòs el del conductor, superior a 9.

Requisits:
Permís per a majors de 24 anys.

Exàmens:
Examen teòric específic, examen pràctic de maniobres en circuit tancat i examen pràctic de circulació.

autoescolagirona

C+E - Camió Remolc

Què podràs conduir?
Conjunt de vehicles acoblats compostos per un vehicle automòbil dels que autoritza a conduir el permís de la classe C i un remolc amb una massa màxima autoritzada superior a 750 quilograms.

Requisits:
Permís per a majors de 21 anys.
Permís de la classe C.

Exàmens:
Examen teòric específic, examen pràctic de maniobres en circuit tancat i examen pràctic de circulació.

AM - Ciclomotor

autoescolagirona

Què podràs conduir?
Ciclomotors de 2 o 3 rodes la cilindrada de les quals no superi els 50 c. c. i quadricicles lleugers, la velocitat dels quals no sobrepassi els 45 Km/h.

Requisits:
Edat mínima 15 anys.

Exàmens:
Examen teòric tipus test i examen pràctic de maniobres en circuit tancat.

(Si fas la formació amb canvi de marxes automàtic, només podràs conduir vehicles amb canvi de marxes automàtic. Si fas la formació amb un vehicle amb canvi de marxes manual, podràs conduir tant vehicles amb canvi de marxes manual com automàtic.)

A1 - Motos fins a 125 cc.

autoescolagirona

Què podràs conduir?
Motocicletes amb una cilindrada màxima de 125 cm³, una potència màxima de 11 kw i una relació potencia/pes màxima de 0,1 kW/Kg i tricicles de motor que no excedeixin de 15Kw de potència màxima.

Requisits:
Edat mínima 16 anys.

Exàmens:
Examen teòric tipus test, examen pràctic de maniobres en circuit tancat i examen pràctic de circulació.

(Si fas la formació amb canvi de marxes automàtic, només podràs conduir vehicles amb canvi de marxes automàtic. Si fas la formació amb un vehicle amb canvi de marxes manual, podràs conduir tant vehicles amb canvi de marxes manual com automàtic.)

A2 - Motos 35 Kw

autoescolagirona

Què podràs conduir?
Motocicletes amb una potència màxima de 35Kw i una relació potència/pes màxima de 0,2 Kw/kg i no derivades d'un vehicle amb mes del doble de la seva potencia.
Ciclomotors de dues o tres rodes i quadricicles lleugers.

Requisits:
Edat mínima 18 anys.

Exàmens:
Examen teòric comú tipus test, examen pràctic de maniobres en circuit tancat i examen pràctic de circulació.

(Examen teòric comú: si tens el permís A1 o B. Examen teòric específic: si tens el permís A1. Examen pràctic de maniobres en circuit tancat: si tens el permís A1 amb 2 anys d’antiguitat.)

A - Motos

autoescolagirona

Què podràs conduir?
Motocicletes sense límit de potència ni cilindrada.

Requisits:
2 anys d’experiència del A2.

Exàmens:
Formació teòrica (3 hores de classe)
Formació pràctica (4 hores en circuit tancat + 2 hores de conducció i circulació)

B-Turisme i B-Automàtic

autoescolagirona

Què podràs conduir?
Automòbils amb una massa màxima autoritzada que no excedeixi de 3.500 Kg i el nombre dels seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de nou.

Requisits:
Permís per a majors de 18 anys.

Exàmens:
Examen teòric comú tipus test i examen pràctic de circulació.

(Si fas la formació amb canvi de marxes automàtic, només podràs conduir vehicles amb canvi de marxes automàtic. Si fas la formació amb un vehicle amb canvi de marxes manual, podràs conduir tant vehicles amb canvi de marxes manual com automàtic.)

B+E - Turisme-Remolc

autoescolagirona

Què podràs conduir?
Vehicles amb un remolc de més de 750 kg sense superar els 3.500kg i que el pes màxim del conjunt no superi els 7.000 kg

Requisits:
Permís per a majors de 18 anys.
Disposar del permís de classe B.

Exàmens:
Examen teòric específic tipus test, examen pràctic de maniobres en circuit tancat i examen pràctic de circulació.

B-96 - Turisme-Remolc

autoescolagirona

Què podràs conduir?
Vehicles amb un remolc de pes superior a 750 kg i que el conjunt no superi els 4.250 kg

Requisits:
Permís per a majors de 18 anys.
Disposar del permís de classe B.

Exàmens:
Examen teòric específic tipus test, examen pràctic de maniobres en circuit tancat i examen pràctic de circulació.

C1 - Camions fins a 7.500 Kg

autoescolagirona

Què podràs conduir?
Automòbils amb una massa màxima autoritzada que excedeixi de 3.500 quilograms i no sobrepassi els 7.500 quilograms, i amb un nombre de seients, inclòs el del conductor, que no excedeixi de 9.

Requisits:
Permís per a majors de 18 anys.

Exàmens:
Examen teòric específic, examen pràctic de maniobres en circuit tancat i examen pràctic de circulació.

C - Camions

autoescolagirona

Què podràs conduir?
Automòbils amb una massa màxima autoritzada superior a 3.500 quilograms i amb un nombre de seients, inclòs el del conductor, que no excedeixi de 9.

Requisits:
Permís per a majors de 21 anys.

Exàmens:
Examen teòric específic, examen pràctic de maniobres en circuit tancat i examen pràctic de circulació.

D - Autobús

autoescolagirona

Què podràs conduir?
Automòbils destinats al transport de persones, amb un nombre de seients, inclòs el del conductor, superior a 9.

Requisits:
Permís per a majors de 24 anys.

Exàmens:
Examen teòric específic, examen pràctic de maniobres en circuit tancat i examen pràctic de circulació.

C+E - Camió Remolc

autoescolagirona

Què podràs conduir?
Conjunt de vehicles acoblats compostos per un vehicle automòbil dels que autoritza a conduir el permís de la classe C i un remolc amb una massa màxima autoritzada superior a 750 quilograms.

Requisits:
Permís per a majors de 21 anys.
Permís de la classe C.

Exàmens:
Examen teòric específic, examen pràctic de maniobres en circuit tancat i examen pràctic de circulació.

Tots els cursos que impartim poden ser bonificats per la Fundació Tripartita i a la seva empresa li sortirà totalment gratuït.

Per més informació envieu un correu electrònic al apsacomercial@hotmail.es, ens posarem en contacte amb vostè el més ràpid possible per aclarir els seus dubtes.

Llegir més
Autoescola Apsa del Gironés

RESULTATS EXÀMENS

Consulta el resultat del teu examen ara mateix.

Llegir més

Autoescola Apsa del Gironés

CONSULTAR PUNTS

Consulta els punts del teu carnet de conduir.

Llegir més

Autoescola Apsa del Gironés

CURSOS CAP

Certificat que habilita per a la realització del transport públic.

Llegir més

Autoescola Apsa del Gironés

TEÓRICA EXPRESS

Treu-te la teòrica de cotxe en un temps rècord

Llegir més

Utilitzem cookies de tercers per a realitzar l'anàlisi d'ús i de medició estadística del nostre Web. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús.OK Llegir més